مخزن هوای فشرده

 
 مخزن هوای فشرده با استاندارد asmeاصفهان
 
هوای خروجی از کمپرسور در مخزن جمع و سپس فشرده شده وپتانسیل مورد نیاز دستگاههای پنوماتیک را تامین می کند .
با توجه به این پتانسیل و قدرت بالای هوای فشرده در این قسمت ،نیاز به استاندارد و دقت بیشتری در هنگام خرید میباشد .
ظرفیت مخزن برحسب ظرفیت و فشار کمپرسور انتخاب می شود.
جهت داشتن یک مخزن استاندارد به موارد ذیل دقت بفرمایید .
 ضخامت ورق بدنه ، ضخامت مناسب ورق عدسی ها ، پوشش رنگ داخل مخزن (اپوکسی داخل مخزن با استاندارد جهانی به ضخامت 80 Micron ) ، سوپاپ اطمینان
 پوشش رنگ خارج مخزن ( با استاندارد جهانی به ضخامت 80 Micron ) دارا بودن منهول جهت بازدید داخل مخزن ، شیر تخلیه ( اتوماتیک یا دستی ) و فشار سنج.

مخزن هوای فشرده استاندرد asmeاصفهان شهرکرد یزد شیراز
 

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده