درایر تبریدی


درایر تبریدی  تعمیرات فروش

هوای فشرده خروجی از کمپرسورها ، حاوی قطرات قابل توجهی از بخار آب ، روغن و ... می باشد .وجود این ناخالصی ها منجر به اکسیداسیون و خوردگی شده و خسارات قابل توجهی به ماشین آلات وارد می سازد.
درایرهای تبریدی با استفاده از سیکل سرمازا مانند یخچال عمل نموده وهوا را سرد میکند وعملیات تقطیر و جدا سازی آب از هوا صورت میگیرد .
جهت خشک کردن هوای خروجی از کمپرسورها ،درایرها به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد .1 درایر تبریدی(درایر یخچالی) 2- درایر جذبی (دسیکانت)
 
درایر سیلیگاژل آلو مینیوم اکتیو گاز فریون


مزایای درایر تبریدی ( خشک کن ):
ü      دارای نقطه شبنم بین 2-5 درجه سانتی گراد
ü      دارای دو میکروفیلتر جانبی ( اولیه و ثانویه ) است
ü      دارای هوایی خشک و متناسب برای صنایعی چون صنایع غذایی و دارویی – پروسه کنترل تجهیزات و ابزار دقیق 
ü      فضای کمتری نسبت به درایرهای جذبی اشغال می کند
ü      در درایر تبریدی جهت خشک کردن هوا از گاز فریون استفاده میشود. بدلیل عدم استفاده از مواد خشک کن در دراز مدت مقرون به صرفه تر می باشد.


تعمیردرایر تبریدی اصفهان شیراز شهرکرد یزد

شرکت کمپرسورسازی هلیس تامین کننده ونمایندگی درایر با برندهای معروف زیر میباشد .
MTA - ام تی آ،Domnick hunter-دومنیک هانتر،Mikropor – میکرو پر، Wiseair- وایزایر،hiross-هیروس،filo- فیلو،parker- پارکر
ضمنا تعمیرات تخصصی کلیه درایر های فوق در شرکت کمپرسور سازی هلیس انجام میگردد .

نمایندگی درایر شرکت کمپرسورسازی هلیس تامین کننده ونمایندگی درایر با برندهای معروف زیر میباشد . MTA - ام تی آ،Domnick hunter-دومنیک هانتر،Mikropor – میکرو پر، Wiseair- وایزایر،hiross-هیروس،filo- فیلو،parker- پارکر ضمنا تعمیرات تخصصی کلیه درایر های فوق در شرکت کمپرسور سازی هلیس انجام میگردد .

ظرفیت درایرتبریدی 


درایرتبریدی،درایر جذبی،دسیکانت،درایر یخچالی،خشک کن ،آلومینیوم اکتیو،سیلیکاژل،مورکولارسیو،رطوبت گیر،فیلتراسیون،المنت،Dryer،،میکرو فیلتر
داست،پری فیلتر،،element،فروشنده ،راهنمای خرید،اصفهان ،فروش، خریدار، نمایندگی، پنوماتیک ،نمایندگی ،نماینده ،تولید کننده

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده