• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 4

مختصری از هلیس کمپرسور

شرکت کمپرسور سازی هلیس با بیش از یک دهه سابقه در تولید کمپرسور و تامین لوازم جانبی (شامل :انواع مخازن ،درایرها، میکرو فیلترها ،بوستر ها ) سهمی موثر در این شاخه از تولید کشور را برعهده دارد. کیفیت برتر،قیمت مناسب ،انعطاف در شرا یط فروش ،خدمات پس از فروش سریع و برنامه ریزی شده،رمز اصلی ماندگاری هلیس کمپرسوراست.در کنار موارد ذکر شده مزیتهایمکانی(قطب صنعتی اصفهان ومرکزیت ایران)،نصب سریع،نگهداری آسان وخدمات پشتیبانی 24 ساعته،کمپرسورهای شرکت هلیس رابه یک انتخاب مطمئن تبدیل میکند .امید است بتوانیم گامی موٍثر هرچند کوچک در راستای سربلندی ایران عزیز داشته باشیم.

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده