همکاری با ما

نمایندگی فروش کمپرسور اسکرو در شهرکرد اصفهان یزد شیراز دوست من :
 
جهت دریافت نمایندگی فرم ذیل را تکمیل وبه یکی از روش های ذیل اقدام کنید:
 
1. ارسال ایمیل به آدرس :   info@heliceco.com
 
2. فکس به شماره 32730120-031
 
3. ازشماره 2-32730120-031 راهنمایی بخواهید.
 
شهرهای ذیل در اولویت دریافت نمایندگی میباشند:
 
کاشان ،شهرکرد،گلپایگان یاخوانسار،شیراز،یزد

توانایی های مورد نیاز : برق صنعتی ، plc ، جوشکار، لوله کشی صنعتی ، بازاریاب فروش (حضوری ،تلفنی یا اینترنتی)
 
از اینکه با شما همکارشویم خرسندیم .

فرم درخواست نمایندگی 

فرم همکاری 

تجهیزات جانبی خط هوای فشرده